• Du er her: 
  • Forsiden
  •  ›› Om Lauget
  •  ›› Hovedstadens auto-værksteder gennem 90 år


Hovedstadens auto-værksteder gennem 90 år

(Værksteder af Michael Nørfelt - Trykt i Motor Magasinet nr. 40 - 2010)

De frie værksteders position i samfundet har aldrig været mere grundfæstet end i dag, mener en optimistisk oldermand for Københavns automekaniker Laug Henrik Pedersen.


Københavns Automekaniker Laug, som den 28. november fylder intet mindre end 90 år, holder et stabilt medlemstal på 130-140 frie værksteder i hovedstaden.
- Lauget omfatter langt fra alle værksteder i København - vi kunne let fordoble skaren. Men mange har valgt ikke at være med, ligesom vi har valgt mange fra.
Vi arbejder dog hele tiden på at få flere værksteder, men ikke målrettet.
Vi vil ikke tvinge eller lokke værksteder med, men håber, at de kan se så meget positivt ved at være med, at de selv er interesserede,
konstaterer laugets oldermand gennem 15 år, Henrik Pedersen, Din Bilpartner Amager.
- jeg forventer da også, at lauget fylder 100 år om ti år. De frie værksteders position i samfundet har i hvert fald aldrig vaeret mere grundfæstet end nu.
Det hænger sammen med de ændrede konkurrence- og garantivilkår for biler, ligesom folk ikke er så autoritetstro længere.
Vi tager dagligt nye kunder ind, og tilgangen kommer fra mærkeværkstederne, fastslår en optimistisk Henrik Pedersen.
- Styrkeforholdet er ændret til vores fordel, og jeg tror ikke på øgede bindinger for nye biler - alle krumspring har været prøvet, ligesom den seneste gruppefritagelse ikke tyder på ændringer.
Der ligger dog en ufordring fra leasingbilerne, som stiger i omfang i takt med udlandet, og serviceaftaler for leasingbiler flytter værkstedsarbejde.
Derfor har CAD også lavet Accept Auto, og selv om vi selv har mistet mange håndværkerkunder på grund af leasede biler, så tror jeg, at vi hen ad vejen vil vinde mange af dem tilbage, vurderer Henrik Pedersen.

Renæssance til kæde

53-årige Henrik Pedersen kom med i bestyrelsen i lauget i 1987 og blev oldermand otte år efter - som den 12. af slagsen siden 1920.
Værkstedet på Amager, som drives af Henrik og Marion Pedersen, tæller i dag ni mand - to år mere end for et år siden.
- Der har vaeret stille i september og oktober, men nu har vi atter travlt. Som resten af branchen havde vi utroligt travlt frem til 2008, men nu kan vi atter få folk.
2009 gik dog fint for os, når det gælder beskæftigelse, men det var sværere at tjene penge, fordi andelen af komplicerede reparationer er steget, vurderer Henrik Pedersen.
Værkstedet blev stiftet i 1978, og efter nogle år på Øresundsvej og Prags Boulevard flyttede firmaet i 1991 til de nuværende faciliteter på Strandlodsvej.
Henrik Pedersen har været med i CAD's Din Bilpartner kæde siden starten - i dag styres kæden af FTZ, og antallet af værksteder er på kort tid øget fra en snes til over 75.
- Det er da dejligt, at kæden har fået renæssance. Vi oprindelige værksteder har fået en overgangsordning, hvor vi er fredet i mange år frem, men det er da attraktivt at handle med FTZ, så det kommer naturligt.
Jeg tager hatten af for FTZ - det er imponerende, hvad der bliver lagt i kæden, eksempelvis med hensyn til uddannelse og markedsføring.
Inden skiftet var kæden nok blevet lidt for støvet, erkender Henrik Pedersen, som er indehaver af det eneste Din Bilpartner værksted på Amager.

Fint aktivitetsniveau

Det var 100 mekanikermestre, som mødte op en novemberdag i 1920 for at stifte Automobil- og Motorindustri Foreningen i Teknologisk Instituts festsal.
Bag stiftelsen stod E. ]onassen, F. Andersen og H. Søndergaard. Foreningen stod bag foreninger på Sjælland og en enkelt i jylland og var meget aktiv ved dannelsen af Centralforeningen i 1938.
I 1940 tog foreningen navneforandring til Københavns Automekaniker Laug for at understrege, at mekanikerfaget var og er et hândværksfag.
Siden gik lauget ud af CAD, men vendte tilbage i 1977, og i dag er det københavnske laug en af 33 lokalforeninger.
- Vi har et pænt aktivitetsniveau, som nok er lidt højere end i resten af landet, selv om det er blevet sværere at trække folk til.
Vi laver også mange sociale arrangementer, fortæller han.
Laugets lange historie er detaljeret beskrevet i et 48 sider langt jubilæumsblad i anledning af 75 års jubilæet i 1995.
- Vi har en lang historie og forsøger i lauget at holde fast og bevare de fine ting i de gamle traditioner, fastslår Henrik Pedersen.

Logo _kbh _automekaniker _laug _250px

Dansk Bilbrancheråd er bilbranchens talerør

Med knap 2.000 autoværksteder, bilforhandlere, tekniske skoler og andre professionelle virksomheder og institutioner med tilknytning til bilbranchen som medlemmer, er Dansk Bilbrancheråd med god afstand den største danske interesseorganisation i bilbranchen. Dansk Bilbrancheråds mål er at give alle vores medlemmer en professionel og personlig rådgivning, samtidig med, at vi arbejder på at forbedre branchens rammevilkår ved at gøre politikere og andre beslutningstagere opmærksom på vores mærkesager.I forbindelse med klager eller tvist, henvises til ankenævnet for biler - www.bilklage.dk

Udviklet af seek4cars.net